İnek Çiftliği

Temel, bir inek çiftliği satın alır ve inekleriyle birlikte bir fotoğraf çektirerek ailesine yollar.
Aile heyecanla zarfı açarlar ve fotoğrafı görürler.
Fotoğrafın altında ise şu yazmaktadır:
-Okla işaretli olan benim.7 Mar 2011 11:19:41 Murat Demir