Hamsi Wallpaper Slideshow 3.0

  • Bir hata giderildi.
  • Hakkında metni değiştirildi.
  • Yardım metni geliştirildi.
  • "Sevdin Mi?" butonu eklendi.
  • Ve bir kaç ufak tefek şeyler.

İçerik Etiketleri: