Hamsi Manager 1.2

  • Otomatik güncelleştirme mekanizması değiştirildi. Kaynak kod artık sadece indirilebilir hale getirildi, kurulumu elle yapılmalı artık. Sadece "rpm" ve "msi" paketleri otomatik olarak kurulacaktır.
  • Tabloya hızlı seçenekler eklendi. Mevcut bazı seçenekler bu menü altına taşındı. Yeni bir kaç seçenek daha eklendi.
  • Dosya ve dizin diyalogları geliştirildi. Mantıksal şartlar doğrultusunda son seçilen dizinler hatırlanacaktır.
  • Araçlarda bulunan seçeneklerin hatırlanması sağlandı.
  • Özel Araçlara "Hızlı Doldur" aracı eklendi.
  • Boş dizinleri kontrol etme olayı (Genel Temizlik) daha akıllı bir hale getirildi.
  • Silinenler Dizininin boyutu kontrol edilip uyarı verir bir hale getirildi.
  • Mevcut bir kaç özellik geliştirildi.
  • Hatalı dosya ve dizin isimleri desteği arttırıldı.
  • Bilinen ve karşılaşılan tüm hatalar giderildi.

İçerik Etiketleri: