Kendinden hiç söz etmemek çok soylu bir ikiyüzlülüktür

Kendinden hiç söz etmemek çok soylu bir ikiyüzlülüktür.

Söyleyen: 

Friedrich Nietzsche

Kaynak: 

Tüm İnsanlık

İçerik Etiketleri: 

Saha 7/24