Script

Hamsi Singer

Hamsi Singer

You can send all informations (Artist,Title,Album,Cover,Lyrics,Rating...) that you listening songs to Kopete. Hamsi Singer is extention for amarok 2.x and Kopete(KDE4).

English language added to V0.4 of Hamsi Singer.

French language added to 0.9.01 of Hamsi Singer.Translated by Jeremy Meunier.Thank you Jeremy Meunier.

Şimdi Ne Mi Söylüyor? added to V0.5 of Hamsi Singer.

"Şimdi Ne Mi DinliyoruM?" is old name of Hamsi Manager.V0.8.1 is lastest version of "Şimdi Ne Mi DinliyoruM?".Project name changed in V0.8.50.

İçerik Etiketleri: 

Hamsi Singer

Hamsi Singer

Hamsi Singer Amarok 2 için kopete uyumlu "Ne Dinliyorum" Eklentisidir. Hamsi Singer KDE4 için geliştirildi. V0.5 sürümünden itibaren "Şimdi Ne Mi Söylüyor?" isimli eklentimide bu projeye dahil ettim.Böylece tam teçhizatlı bir araca dönüştürüldü. İngilizce dil desteğide sunulmaktadır. 0.9.01 sürümü ilede Fransızca dil desteğe kavuştu. Fransızca çevirisini Jeremy Meunier isimli bir arkadaşımız yaptı. Kendisine tekrar teşekkür ederim.
Hamsi Singer projesinin eski adı "Şimdi Ne Mi DinliyoruM?"`dur."Şimdi Ne Mi DinliyoruM?"`in son sürümü V0.8.1`dir.Projenin adı V0.8.50`de değiştirilmiştir.

İçerik Etiketleri: 

Hamsi Cover

Hamsi Cover

Hamsi Cover is extention for amarok 2.x.Your soung`s album cover copy to soung`s directory.This action is making on soung changing and click to 'Make icon to soung`s directory' named button.This button in menu of Tools.This extention configuring with 'Configure Hamsi Cover' button in menu of Settings.

English language added to V0.2 of Hamsi Cover.

French language added to V0.6 of Hamsi Cover.Translated by Paul Forget.Thank you Paul Forget.

Czech language added to 0.8.70 of Hamsi Cover.Translated by Tomáš Hejátko.Thank you Tomáš Hejátko.

"Dizin SimgeM" is old name of Hamsi Cover.V0.8.2 is lastest version of "Dizin SimgeM".Project name changed in V0.8.50.

İçerik Etiketleri: 

Hamsi Cover

Hamsi Cover

Hamsi Cover amarok 2.x için oluşturulmuş bir eklentidir.Dinlediğiniz şarkının albüm kapağını alır ve şarkının bulunduğu dizinin simgesi haline getirir.Bu işlemi her parça değişiminde veya kendiniz istediğiniz zaman Amarok`ta Araçlar menüsü altındaki "Parçanın Bulunduğu Dizine Simge Oluştur" isimli butona tıklayarak da yapabilirsiniz.

Hamsi Cover;V0.2 sürümünden itibaren çok dil destekli olarak yayımlanacaktır.V0.2 ile eklenen bu özellik ilerki sürümlerdede devam ettirilecektir.V0.6 sürümü ilede Fransızca dil desteğe kavuştu.Fransızca çevirisini Paul Forget isimli bir arkadaşımız yaptı.0.8.70 sürümünde Çekçe dil destediğine kavuştu.Çekçe çevirisini Tomáš Hejátko isimli bir arkadaşımız yaptı.Herkese tekrar teşekkürlerimi sunarım.
Hamsi Cover projesinin eski adı "Dizin SimgeM"`dir."Dizin SimgeM"`in son sürümü V0.8.2`dir.Projenin adı V0.8.50`de değiştirilmiştir.

İçerik Etiketleri: