Hamsi Manager

Hamsi Manager

Hamsi Manager

Hamsi Manager is a file manager which was developed for extra operations. You can perform a process to multiple files at once. You can perform multiple processes to multiple files at once or over and over again the next time. Offers you more options as possible, all the while. Aimed to create a fully customizable environment and it aims to combine with ease of use. Distributed under the GPLv3 license and is a project developed with entirely Open Source libraries.

İçerik Etiketleri: 

Hamsi Manager

Hamsi Manager

Hamsi Manager ekstra işlemler için geliştirilen bir dosya yöneticisidir. Genel anlamda bir işlemi birden çok dosyaya tek seferde uygulamanız için düşünülmüş bir ortam olmasının yanında, bir dosya ile ilgili bir kaç işlemi tek seferde ve sonraki zamanlarda tekrar tekrar yapmak içinde kullanabilirsiniz. Tüm bunları yaparken size olabildiğince fazla seçenek sunar. Tamamen kişiselleştirilebilir bir ortam oluşturmayı hedeflemiş ve bunu kullanım kolaylığı ile birleştirmeyi amaç edinmiştir. GPLv3 lisansı altında dağıtılan ve tamamen Açık Kaynak Kodlu kütüphaneler ile geliştirilen bir projedir.

İçerik Etiketleri: 

Hamsi Manager 2.1 Screenshots

Hamsi Manager 2.1

 • Mutagen and Taglib modules have been added.
 • Mutagen has been set as default ID3 tag module.
 • Added google search module in order to find correct file names.
 • These information added into Music Tables : "Length", "Bitrate", "Sample Rate", "Mode", "File Size", "Last Access Date", "Last Modify Date" and "Last Metadata Change Date".
 • These information added into File Tables : "File Size", "Last Access Date", "Last Modify Date" ve "Last Metadata Change Date", "Access Rights", "User ID Of Owner", "Group ID Of Owner" and "Number Of Hard Links".
 • ID3v1 option has been dropped and ID3v2 has been set as default.
 • Fixed lots of bugs especially ID3 problems.

Hamsi Manager 2.1

 • Mutagen ve Taglib modülleri eklendi.
 • Mutagen varsayılan ID3 etiketleme modülü olarak belirlendi.
 • Dosya isimleri için google arama modülü eklendi.
 • Müzik tablolarına "Şarkı Uzunluğu", "Bitrate", "Sample Rate", "Mod", "Dosya Boyutu", "Son Erişim Tarihi", "Son Değişim Tarihi" ve "Son Veri Değişimi Tarihi" bilgileri eklendi.
 • Dosya tablolarına "Dosya Boyutu", "Son Erişim Tarihi", "Son Değişim Tarihi", "Son Veri Değişimi Tarihi", "Erişim İzinleri", "Sahibi (ID)", "Grubu (ID)" ve "Sabit Bağlantı Sayısı" bilgileri eklendi.
 • ID3v1 seçimi kaldırıldı ve ID3v2 varsayılan olarak belirlendi.
 • Başta ID3 etiketleme problemleri olmak üzere bir çok hata giderildi.

Hamsi Manager 2.1 Ekran Görüntüleri

Hamsi Manager 2.0 Screenshots

Hamsi Manager 2.0

 • Sub Folder Music Table has been added.
 • Album Artist tag has been added.
 • Menu and button layout has redesigned.
 • My Plugins have been updated.
 • Eyed3 named module has been updated.
 • Table processes have been improved.
 • Amarok named module has been improved.
 • Performance improvements have been done.
 • Python 2.5 support has been dropped.
 • Old codes have been reviewed.
 • Module structure of project has been redesigned.
 • Codes have been reformatted according to PEP-8 (Style Guide for Python Code).
 • Fixed lots of bugs.

Sayfalar